Archiv pro den: 21. 11. 2019

Psí povzdvižení

Lisino gramatické kolečko: German Verb Wheel – Deutches Verben-Glücksrad (Německá slovesa) Termití reklamy: Gas Your Termites – Freeze Your Termites – Zap Your Termites – Save Your Termites (Vyhubte termity plynem – Vyhubte termity zmražením – Vyhubte termity elektricky – Zachraňte termity) Adresa OFF na obálce: Resident, 742 Evergreen Terrace, Springfield, U.S.A. (Obyvatel, 742 Evergreen