Důvěrnosti v základní škole

 • Nápis na party: Happy Birthday Martin! (Šťastné narozeniny Martine!)
 • Cedule u Apua: No checks / credit cards / food stamps (Nepřijímáme šeky, kreditní karty ani potravinové lístky)
 • Nápis na tabuli: Fire Safety (Požární bezpečnost)
 • Cedulka na nástěnce: First Aid (První pomoc)
 • Nápis na dveřích: Janitor’s Closet (Školníkův sklad)
 • Wiggumova kniha: Police Psychology (Policejní psychologie)
 • Nápis v televizi: Springfield News (Springfieldské zprávy)
 • Obrázek dortu: Lady Baltimore Cake (Dort Lady Baltimorové)
 • Policejní páska: Police Line: Do Not Cross (Policejní čára: Nepřekračovat)
 • Nápis na dveřích: Permanent Record Depository – Warning: Trespassing Will Be Noted On Your Permanent Record (Rejstřík osobních záznamů – Porušení zákazu vstupu bude zaneseno do vašich osobních záznamů)
 • Obálka dopisu: To: Edna Krabappel – Personal and Confidential! (Edně Krabappelové – Osobní a důvěrné!)
 • Skinnerův dopis: Dear Edna, I want to „Seymour“ („see more“) of you! How about another secret rendezvous? Forever yours, Principal Skinner (Milá Edno, chtěl bych s tebou být častěji, co další tajné dostaveníčko? Navždy tvůj, ředitel Skinner)
 • Cedule u kina: Aztec: Movie With Air Conditioning (Kino Aztec: Film s klimatizací)

Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.
|

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *