Homerův nepřítel



V poslední době jsem od vás dostal několik mailů (kecám, byly jenom tři ;-), ve kterých jste si tak trochu stěžovali na rubriku „Quotes“ a to zejména v tom směru, že neberu v potaz náročnost překladu a fakt, že text musí být synchronizován s obrazem a také učiněn srozumitelným pro „běžného diváka“ ™ (ujišťuji vás, že to na zřeteli mám), nebo že se občas do překladatelů strefuju kvůli zbytečným maličkostem (uznávám že to se občas stát může) a konečně že jsem už dlouho vedle kritiky překladu také nevypíchl žádný pozitivní moment (i to je pravda, ale bohužel ne snad proto že bych to udělat nechtěl ale spíše proto, že si v poslední době na žádný podobně zaznamenáníhodný moment, ve kterém by překlad jednoznačně předčil originál nepamatuju – a že dříve podobné momenty rozhodně byly!)

Takže se to pokusím shrnout ještě jednou – tato rubrika je zde proto, aby:

  • vypíchla zjevné a fatální nesmysly v překladu, které se nedají nijak ospravedlnit (takový moment obvykle nastává tak jednou za dvě až tři epizody)
  • upozorňovala na podle mého soudu nepřesné, chybné nebo odfláknuté repliky, které by se daly přeložit lépe (obvykle tak jedna až dvě na díl)
  • uváděla v původním znění vtipy nebo hlášky, které se do češtiny buď nedají adekvátně přeložit, nebo je bylo nutné z různých objektivních důvodů z české verze vynechat (a to je nejčastější případ)

V posledním a také nejfrekventovanějším případě se tedy z překladatelovy strany nejedná o chybu a z mojí strany se nejedná o jeho kritiku, ale pouze o to, že se vám snažím ukázat, jak daná replika vypadala v originále, abyste tak o některé hlášky nepřišli úplně…

Rád bych také zopakoval, že _vím_ že za výše uvedené chyby, nepřesnosti nebo změny nemusí být zodpovědný pouze překladatel (a že také mnohdy doopravdy není) ale stejně tak úpravce dialogů, tedy osoba, která už hotový překlad upraví (a leckdy dost výrazně, jak jsem se mohl přesvědčit na vlastní oči a uši) tak, aby alespoň přibližně pasoval k obrazu a také režisér českého znění (což obvykle bývá jedna a ta samá osoba). Nicméně neexistuje žádný způsob jak bych mohl tyto dva faktory (tedy možnou chybu překladatele a možnou chybu úpravce) od sebe rozlišit, a tak budu i nadále všechny svoje přípomínky metat na hlavu nebohých překladatelů.

Takže to by bylo. Doufám, že už je to všechno jasné, ale aby to bylo ještě o něco jasnější, tak se v dnešním pokračování pokusím svoje šťourance směřované na Dagmar Čápovou ohodnotit značkami za a), za b) a za c) podle výše uvedené stupnice, a to předpokládáme-li, že a) znamená zjevný a fatální nesmysl, b) nepřesnou či odfláknutou repliku a c) bonusový originální gag navíc. Jo a abych nezapomněl, vypadá to, že se nám zase vrátil starý dobrý dabér Milhouse, což se dá jedině kvitovat s povděkem…

Když Kent Brockman rekapituluje trudný život Franka Grimese tak říká:

Brockman: Then, on his eighteenth birthday, he was blown up in a silo explosion. During his long recuperation he taught himself to hear and feel pain again.

Což je přeloženo jako:

(V den osmnáctých narozenin byl zraněn při výbuchu sila. Během dlouhé lečby měl spoustu času na spaní a na čtení.)

Takže, když pominu malou změnu v první větě („byl vyhozen do vzduchu“ vs. „byl zraněn“) je tady věta druhá, která je typickým představitelem kategorie a). Přeložit totiž větu, jejíž smysl je asi „Během své dlouhé rekonvalescence se znovu naučil cítit bolest.“ tak, jak je uvedené výše, mi připadá poněkud zavádějící.

Když Frank konverzuje s Larrym o tom, jestli Homer jí spíš jako prase nebo jako kachna, tak Frank nakonec řekne:

Grimes: Well, some kind of farm animal anyway.

Což je přeloženo jako:

(V každém případě jako nějaký dobytek.)

I když chápu, že „jíst jako dobytek“ zní v češtině líp, tak zase tím faktem, že ani prase, ani kachna nejsou dobytek, zapadá původní vtípek – něco mezi b) a c).

Ve scéně, kdy se Frank (opět) rozčiluje nad Homerem tak říká:

Grimes: That irresponsible oaf? A man who by all rights should have been killed dozens of times by now?
Lenny: Three hundred and sixteen times by my count.

(Tenhle nezodpovědný blb? Podle všech pravidel by měl být už nejmíň desetkrát po smrti.
No, podle mých výpočtů šestnáctkrát.)

V češtině tedy Homerovi oba ubrali několik potenciálních smrtí: Frank několik tuctů a Lenny rovné tři stovky – opět něco mezi b) a c).

Když Frank přijde k Homerovi na večeři, což je v dialogu několikrát zdůrazněno, tak mu po chvíli začne vyčítat co všechno má a nezaslouží si to:

Grimes: Everything! A dream house! Two cars! A beautiful wife! A son who owns a factory! Fancy clothes and lobsters for dinner.

(Všechno! Krásný dům! Dvě auta! Krásnou ženu! Syna, který má továrnu! Krásné oblečení a humry k obědu!)

I když pominu značně nadbytečné použití slova ‚krásné‘, tak si nelze nevšimnout, že slovo „dinner“, které sice může znamenat jak oběd tak večeři, je tady přeloženo zcela zjevně špatně, což vyplývá z daného kontextu – typický příklad tzv. „continuity error“, a něco mezi kategoriemi a) a b).

Podobná chybička je i v jiném Grimesově proslovu, ve kterém jednou označí Homerovo pracoviště za „řídící panel“ a podruhé za „ovládací manuál“, což je navíc pořádný nesmysl, protože manuál je obvykle kniha nebo návod, ale rozhodně ne pult nebo panel…

Když Frank vypočítává další Homerovy nedostatky tak říká:

Grimes: Accidents have doubled every year since he became safety inspector, and meltdowns have tripled.

Což je přeloženo pouze jako:

(Nehody vzrostly každý rok na dvojnásobek od té doby, co se stal bezpečnostním technikem.)

Jedná se o klasický případ z kategorie c), kdy nejspíš nebylo možné původní repliku adekvátně přeložit celou, protože by se v české verzi prostě nevešla do záběru, a je zde tedy uvedena proto, abyste o ní nepřišli, a ne abych za to někoho kritizoval.

No a když Bart ve své továrně komanduje Milhouse, který se právě chystá jít domů, tak říká:

Bart: Just a minute, van Houten.

Což je přeloženo jako:

(Tak počkat, kamaráde.)

Zde se jedná o typický příklad b), protože podlé mého (a tady jde obvykle opravdu čistě o můj soukromý názor), by „Tak počkat, van Houtene.“, daleko lépe vyjadřilo v konkrétní situaci Bartovu jasnou nadvládu nad Milhousem, kterého celý den nutil vytírat podlahu…

No a na závěr neobvykle rozsáhlé rubriky ‚Quotes‘ tu pro vás mám ještě několik scének a replik, které se do finální verze dnešní epizody nedostaly a byly vystřiženy někdy mezi čtenými zkouškami a vlastní animací. V původní verzi scénáře měl totiž Bartův tovární sub-plot o něco větší prostor než v konečné podobě epizody, ze které vypadly třeba tyto scény:

  • Bart a Milhouse sedí v Bartově kanceláři a do dveří vejde ředitel Skinner s cedulí „Help Wanted“. Bart mu nabídne částečný pracovní úvazek s minimální mzdou a Skinner řekne „Hmm… myslím, že když si vezmu formulář, tak tím nic nezkazím.“ Když Skinner odejde, tak Bart řekne „Vypadal jako kariérista. Co ty na něj?“, načež Milhouse odpoví „Já nevím… připadal mi až příliš dychtivý.“
  • Scéna se zřícenou továrnou vypadala původně takto: Milhouse se zeptá Barta „Neměli bychom teď zdrhnout?“, s čímž Bart jednoznačně souhlasí, ale na scéně se opět objeví ředitel Skinner, který řekne „Tak jsem se rozhodl, že tu práci vezmu.“ Poté se podívá na továrnu a praví „Hmm… vypadá dnes trochu jinak než posledně.“, načež mu Bart řekne, že je celá továrna na prodej a prodá mu jí za šest dolarů. Na závěr se Milhouse Skinnera zeptá „Nepotřebujete dobrého nočního hlídače?“
  • Změněná byla také scéna, v níž se Monty Burns rozplývá nad tím, že Frank Grimes je self-made man, stejně jako on. Ve finální verzi zbyla pouze jeho hláška „Vypracoval se sám, tak jako já.“, na kterou původně Smithers reagoval slovy „Vy jste se ale tak docela nevypracoval sám, pane. Zdědil jste 200 miliónů dolarů po svém otci.“ Burns na něj chvíli mlčky civí až Smithers řekne „Ne snad, že by to byla nějaká jednoduchá záležitost!“
  • No a konečně zcela zmizela scéna, ve které Marge utěšuje Homera po Frankově návštěvě, a na jeho otázku „Proč sis mě vlastně vzala?“ Marge odpoví „No, byl jsi na mě milý, a dostal jsi mě do jiného stavu. Který další muž by něco takového dokázal?“ Homer ale není přesvědčen a řekne „Kterýkoliv muž na tom minigolfovém hřišti. Byl jsem prostě ve správný čas na správném místě.“

Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.




|

Komentáře

koment...

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *