Stařec a Líza

 • Montyho kniha: Will There Ever Be A Rainbow? by C.M.Burns (Objeví se někdy duha? od C.M.Burnse)
 • Recyklační centrum: Uriah’s Heap Recycling Center (Sběrna surovin Uriáše Heepa)
 • Cedule před Burnsovým domem: For Sale (Na prodej)
 • Burnsův podnik: Burns Recycling Inc. (Burnsovy sběrné suroviny)
 • Titulek v novinách Burns To Open Recycling Plant – Makes Other Bums Look Bad (Burns otevírá podnik na zpracování surovin – Vrhá špatné světlo na ostatní žebráky)
 • Recyklační továrna: The Li’l Lisa Recycling Plant (Recyklační továrna Malá Lisa)
 • Cedulka v železářství: Nails – 5c (Hřebíky – 5 centů)
 • Sudy s kaší: Li’l Lisa Slurry (Kejda Malá Lisa)
 • Nástěnka v domově důchodců: Obituaries (Úmrtní oznámení)
 • Burnsův graf výdělků: Prepared For You By Chartco (Vyrobila pro vás společnost Grafy)
 • Kukuřičné lupínky v obchodě:
  • Krusty O’s
  • Kwisp
  • Count Chocula
 • Cedule ve třídě:
  • Junior Achievers Club (Klub mladých šikulů)
  • Up… With Business! (Vzhůru… za obchodem!)
  • I’m High… On Capitalism! (Kapitalismus… to je vono!)
 • Smithersův nákupní lístek:
  • Cereal (Vločky)
  • Eggs (Vajíčka)
  • Us Magazine (Časopis Us)
  • Milk (Mléko)
  • Catsup (Kečup)
  • Mustard (Hořčice)
  • Luncheon Meat (Lančmít)
  • Cabbage (Zelí)
  • Greens (Zelenina)
  • Juice (Džus)
  • Ointment (Mastička)
  • Soap (Mýdlo)
  • Mop (Mop)
  • Napkins (Ubrousky)
 • Burnsův slovník:
  • rag-a-muf-fin n : a ragged often disreputable person; esp. a poorly cleaned often dirty child
  • rah-rah adj: marked by the enthusiastic expression of college spirit
  • raid n 1 a : a hostile or predatory excursion b: a surprise attack by a small force 2 a : a daring operation against a competitor b : the recruitment of personnel from competing organizations 3 : the act of mulcting public money 4 : an attempt to depress stock prices by concerted selling.
  • ran-cid adj : having a rank smell or taste 2 : OFFENSIVE
  • ran-cor adj: bitter deep-seated ill will syn see ENMITY
  • rattle snake n : any of the American pit vipers having horny interlocking joints at the end of the tail that makes a sharp rattling sound when shaken
  • reap vb : to cultivate with a sickle, scythe, or reaping machine b: to gather by reaping: HARVEST 2: OBTAIN, WIN
  • red-skin n (1699) : AMERICAN INDIAN – usually taken to be offensive
  • reign n: to possess or exercise sovereign power : RULE
  • reign of terror : a state of period marked by violence committed by those in power: produces wide spread terror
  • rel-ic: n: a survivor or remnant left after decay or disappearance: a trace of some past or an outdated object or belief.
  • re-pug-nant: adj : exciting disgust or averse INCOMPATIBLE : HOSTILE
  • rogue n : a dishonest or worthless person : SCOUNDREL : SCAMP
  • rott-wei-ler n : a breed of black and tan dogs of German origin – commonly used as guard dogs
  • ro-tund adj : ROUNDED notably plump : CHUBBY : roundness
  • running dog n : one who does someone else’s bidding : lackey, ie. (SMITHERS)
  • ru-ta-ba-ga n (1799) : a turnip that usually produces a large yellowish root
  • ruth-less adj: having no ruth: CRUEL MERCILESS – ruth-less-ly adj: ruth-less-ness n.

Autorem článku je Kotwak z webu Kinofil.cz - obsah článku byl vytvořen mezi roky 1999 a 2000.
|

Komentáře

koment...

Více z Simpsonovi.Blog

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *